OAJ: Arviointikeskustelut ovat yt-aikaa

- HOAY

Opettajan, oppilaan ja huoltajan väliset arviointikeskustelut ovat OAJ:n mukaan osa kodin ja koulun yhteistyötä ja näin ollen opettajan yhteissuunnitteluaikaa.
Opetussuunnitelmauudistuksen myötä entistä useammassa kunnassa on päädytty järjestämään arviointikeskusteluiksi nimettyjä tapaamisia huoltajien kanssa. Siitä on kuitenkin kunnissa syntynyt erilaisia tulkintoja, millä ajalla peruskoulun opettajat käyvät arviointikeskusteluja huoltajien kanssa. OAJ:llä on asiaan selvä kanta.
– Huoltajien kanssa käytävät arviointi- ynnä muut keskustelut ovat kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja kuuluvat näin ollen yhteissuunnitteluaikaan, OAJ:n neuvottelupäällikkö Petri Lindroos sanoo.
Keskustelu on yhteistyötä
Lindroos muistuttaa, että kodin ja koulun yhteistyö on määritelty opetussuunnitelman perusteissa, opseissa. Keskustelua kotien kanssa käydään useista asioista, myös arvioinnista ja arviointiperusteista.
Arviointikeskustelu on vanha käytäntö ja jo hieman vanhahtava nimitys, onhan se peräisin jo vuosien 1994 ja 2004 opseista. Uusissa perusteissa käsitettä arviointikeskustelu ei tässä merkityksessä käytetä.
– Keskustelut ovat kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tällaisen keskustelun nimeäminen arviointikeskusteluksi ei muuta sitä muuksi. Opettajien virka- ja työehtosopimuksessa todetaan, että opettajat tekevät kodin ja koulun välistä yhteistyötä yhteissuunnittelutyöajalla, Lindroos toteaa.
Yt-aika ei saa ylittyä
OAJ korostaa, että yt-aika ei saa ylittyä. Sen käyttöä pitää suunnitella ja seurata muutenkin, mutta erityisesti silloin, jos yt-ajalle määrätään paikallisesti uusia tehtäviä.
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin, että opettajien työaikaa lisätään 24 tunnilla lukuvuodessa. Kuntien peruskouluissa ja lukioissa lisätunneista 12 tuntia on yt-aikaa ja 12 tuntia muuhun opettajan työhön käytettävää työaikaa, jolle ei ole erillistä korvausperustetta sopimuksessa.
Teksti: Riitta Korkeakivi, OAJ
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408917827519