OAJ:n yleissivistävien opettajien valtuustoryhmä kokoontui 31.10. – 1.11.2016

- HOAY

Akava-talossa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin yleissivistävien opettajien kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. HOAY:n aktiivikoista ja sidosryhmistä mukana kokouksessa olivat valtuutetut Jaana Alaja, Jukka Talvitie, Sami Nurminen, Tiina Halttunen, Pekka Tuori, Kirsi Ihalainen, Pekka Lempiäinen ja Salla Iivanainen.

OAJ:n sääntöuudistus ja valtuuston koko

OAJ:n sääntöjen uudistaminen tähtää järjestön toiminnan kirkastamiseen. Hallitus on ehdottanut valtuuston kokoa pienennettäväksi 150:stä kahdeksaankymmeneen tai sataan. Asia puhututtaa, sillä on tärkeää huolehtia opettajien edustuksesta alueellisesti tasa-arvoisesti ja toisaalta huolehtia valtuuston tehokkuudesta. Myös valtuuston vaali- ja äänestysjärjestykseen esitetään muutoksia. OAJ:n strategiaa ehdotetaan päivitettäväksi neljän vuoden välein ja toimintasuunnitelmaa kahden vuoden välein. Toimintakertomukset kirjattaisiin vastaavilta ajoilta.

OAJ:n toimintasuunnitelmaan kirjataan järjestön arvot ja strategia

Toimintasuunnitelma ohjaa jatkossa valtuuston toimintaa hyvin yleisellä tasolla. Tämä asettaa haasteita valtuuston jäsenille – kuinka pysyä selvillä toimikuntien ajankohtaisista asioista ja miten niiden sisältöihin vaikutetaan. Toisaalta sama haaste on ollut aiemminkin, kuten eräs hallituksen jäsen totesi kokouksessa, mutta nyt se näkyy myös toimintasuunnitelman tasolla. On siis tärkeää, että toimikunnat panostavat toimintakulttuurinsa läpinäkyvyyteen sekä tiedonkulun kaksisuuntaisuuteen.

Tulo- ja palkkapoliittinen katsaus

Tulo- ja palkkapoliittisia asioita käytiin läpi torstaina. Kuumat puheenaiheet olivat vuosityöaikakokeilu peruskoulussa ja miten sen palkkausmalli pitäisi rakentaa kokeiluvaiheessa. Kokeiluita on tehty lukiotasolla Ahvenanmaalla ja siitä saatiin tärkeää referenssiä. Lisäksi Kikyä käsiteltiin ja muistutettiin että kuntapuolella tapahtuva lomarahojen leikkaus on määräaikainen ratkaisu. oaj_ysi_valtuusto_31-10-1-11-2016

Koulutuspoliittinen katsaus

Uusi opetussuunnitelma loi tulkinnallisia myyttejä kuten, että opettajat eivät enää opeta, koulussa ei enää arvioida, käsin ei enää kirjoiteta, oppiaineita ei enää opeteta, kaikista tulee koodareita ja koko koulun tulee muuttua leikkipaikaksi, totesi OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo katsauksessaan.

Koulutuksen leikkauksista on seurannut alueellista epätasa-arvoa. Yhä suurempi joukko nuoria ei saavuta peruskoulun aikana edes vähimmäisvaatimuksia ja syrjäytymisvaara kasvaa.

Erityisopetuksen haasteita ovat sen tarpeen kasvava määrä ja samanaikainen resurssien leikkaus sekä kuinka paljon oppilas voi saada tarvitsemaansa tukea ja kenellä on arviointivastuu.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkaistiin 13.10.2016 ja se korostaa opettajan elinikäistä oppimista. Kehittämisohjelma kannustaa opettajia kouluttautumaan myös peruskoulutuksen jälkeen hyödyntäen täydennys- ja perehdyttämiskoulutuksia. Opettajien täydennyskoulutus perustuu alueellisiin ja henkilökohtaisiin kehittymissuunnitelmiin. Ohjelmasta jäi uupumaan lastentarhanopettajien maisteritason koulutus.

Valmistavan opetuksen rahoitukseen on esitetty heikennystä sen muuttuessa kuukausittaiseksi. Opettajathan palkataan koko lukuvuodeksi. Ryhmäkoko kasvaisi myös kahteentoista oppilaaseen.

Aikuisten perusopetukseen esitetään sisällytettävän valmistava opetus, kotoutumiskoulutus ja luku- ja kirjoitustaidon opetus. Tuntijakoon lisätään myös kaksi tuntia opinto-ohjausta sekä työelämäyhteyttä lisätään.

OAj:n koulutuspoliittista katsausta oli valaisemassa myös Päivi Lyhykäinen, joka kuten Jaakko Salokin, on noussut HOAY:stä erityisasiantuntijaksi OAJ:n palkkalistoille.

YT-ajan sudenkuopat ja arviointikeskustelut

Huoltajien ja oppilaan kanssa käytävät keskustelut oppilaan arvioinnista ovat lisääntyneet. Uusi opetussuunnitelma ei velvoita arviointikeskusteluihin. Asia oli kyllä kirjattu kahteen edelliseen opetussuunnitelmaan mikä on saattanut aiheuttaa hämmennystä.  Paikallisesti voidaan päättää että niitä kuitenkin käydään.

Tästä johtuen arviointikeskustelut kaikkinensa ovat kodin ja koulun välistä yhteistyötä eli YT-aikaa, samoin vanhempainillat sekä keskustelut yksittäisten oppilaiden huoltajien kanssa. Huomattavaa on, että osa Wilmassa tapahtuvasta viestinnästä on myös YT- aikaa. OAJ:n sivuilta löytyy erityisen hyvä lista siitä, miten välttää YT-ajan sudenkuopat.

OAJ-some luo yhteisöllisyyttä ja keskustelua

OAJ on aktiivinen somessa ja kehottaa jäsenistöään seuraamaan ja ottamaan osaa siellä tapahtuvaan viestintään sekä levittämään OAJ-tietoutta omilla kanavillaan. Kuntavaalit lähestyvät, koulutuksen kehittäminen vaatii resursseja, yksilöllisen oppimisen tukeminen vaatii resursseja, Suomella ei ole varaa hölmistyä.