Ohjeita lakkovartiointiin

- HOAY
Lakkovahdit pyrkivät puhumalla estämään kollegoita menemästä töihin. Vedotaan siihen, että lakolla pyritään edistämään kaikkien opettajien asemaa ja turvaamaan opetusalan työvoiman saatavuus tulevaisuudessakin.
Jos joku OAJ:hin kuuluva menee töihin, pitää siitä ilmoittaa yhdistykselle lakkovahtipöytäkirjassa. Jos ei tiedetä, onko töihin menijä jäsen vai ei, voidaan nimi silti lähettää yhdistykselle. Jäsenyys tarkistetaan täällä ja nimi hävitetään, jos kyseinen henkilö ei ole jäsen. Näin ei synny laitonta henkilörekisteriä. Lakkovartiointi järjestetään kahdelle ensimmäiselle päivälle. Jos intoa on, voi vartiointia jatkaa muinakin päivinä. Yksityiskoulujen osalta tiistai 10.5. olisi hyvä.