Opetuksen suoratoistosta

- HOAY

Milloin perusopetuksessa voidaan striimata?

Perusopetus järjestetään pääsääntöisesti aina lähiopetuksena. Tästä voidaan poiketa vain perusopetuslaissa säädetyissä tilanteissa, joita ovat perusopetuslain 18 §:n erityiset opetusjärjestelyt ja 20 a §:n poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Kun tehdään päätös näistä erityisistä tai poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä eikä lähiopetus ole mahdollista, voi striimaus tulla kyseeseen yhtenä tapana järjestää opetus. Missään muussa tilanteessa striimaus ei ole mahdollista perusopetuksessa.

Opettaja on velvollinen striimaamaan opetustaan vain omille oppilailleen, joita päätös erityisistä opetusjärjestelyistä tai poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä koskee. Opettaja harkitsee, miten striimaus käytännössä toteutetaan sen mukaisesti, mikä on opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Joissakin tilanteissa esim. pelkkä ääni voi riittää, joissakin tilanteissa myös kuva on tarpeen
Onko opettajan pakko suostua opetuksensa suoratoistoon?

Työnantajan työjohto-oikeuteen kuuluu oikeus päättää mitä, miten, missä ja mihin aikaan työtä tehdään. Näin ollen opettaja ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä opetuksensa suoratoistosta.

Suoratoistettua opetusta ei lähtökohtaisesti tule tallentaa tai toistaa. Työnantaja ei voi velvoittaa opettajaa suoratoiston tallentamiseen.

Opetuksen suoratoiston käyttämisen on aina perustuttava välttämättömään tarpeeseen, kuten tilanteessa, jossa opetus ei poikkeuksellisesti ole järjestettävissä lähiopetuksena. Kun suoratoistoa käytetään työnantajan määräyksestä, työnantajan on järjestettävä suoratoiston toteuttamiseen tarvittavat välineet.

Opetuksen suoratoistoa on koronavirusepidemian aikana tarkoituksenmukaista käyttää lähinnä silloin, kun oppilas ei esimerkiksi riskiryhmään kuulumisen vuoksi voi osallistua lähiopetukseen tai kun terve oppilas on asetettu terveysviranomaisen päätöksellä karanteeniin. Tällöin opetuksen suoratoisto on toteutettava siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän lisätyötä opettajalle.

Muuten koronavirusepidemian aikana toimitaan sairauspoissaolotilanteissa kuten aikaisemminkin: jos oppilas on sairas, hän on poissa koulusta, selvittää ja tekee itsenäisesti poissaolon aikaiset tehtävät sekä saa tarvittaessa tukiopetusta, kun palaa takaisin kouluun.

Suoratoiston on oltava lähinnä tilapäinen ratkaisu niille, jotka eivät poikkeuksellisesti pysty osallistumaan lähiopetukseen. Laadukas etäopetus ei toteudu lähiopetusta suoratoistamalla. Suoratoistona ei anneta kontaktiopetusta, vaan oppilas ainoastaan seuraa opetusta. Suoratoistoa käytettäessä on hyväksyttävä, että opetuksen laatu ei vastaa lähiopetusta.

Opetuksen suoratoisto ei myöskään voi sitoa opettajaa pedagogisesti esimerkiksi luentotyyppiseen opetukseen, vaan opetus on voitava järjestää niin monipuolisesti kuin opettaja arvioi parhaaksi.

Jos esimerkiksi koko luokka on altistumisepäilyn vuoksi asetettu karanteeniin, opetus voidaan päättää järjestää kokonaan etäopetuksena.

Täysipainoinen etäopetus tarkoittaa sitä, että opettajalla on mahdollisuus seurata oppilaiden työskentelyä ja olla tiiviissä vuorovaikutuksessa heidän kanssaan opetuksen aikana. Etäopetus ei onnistu, mikäli opettajalla on samanaikaisesti opetettavanaan lähiopetusryhmä.

jos koko kurssi tai jakso opetetaan osalle oppilaista suoratoistona ei voida sanoa, etteikö tästä muodostuisi lisätyötä. Lisätyö on etukäteen arvioitava ja korvattava opettajalle.

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava tukiopetuksesta ja ohjauksesta poikkeustilanteen seurauksena.

Lähde: OAJ