Opetusalan lakko laajenee Helsingin yksityisiin kouluihin ja lukioihin

- HOAY

Tiedote 25.2.2018

 

Opetusalan lakko laajenee Helsingin yksityisiin kouluihin ja lukioihin

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä edustavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jättivät tänään 25. 2. kello 21 lakkovaroituksen.

Työt keskeytyvät 15 helsinkiläisessä yksityisessä yleissivistävässä oppilaitoksessa 12.–16. maaliskuuta, ellei sovitteluun edenneessä työriidassa sitä ennen saavuteta sopua.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat olleet sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta alkaen. Työntekijäjärjestöt jättivät ensimmäisen lakkovaroituksen 18.2. Tämä työnseisaus koskee viittä Etelä-Suomen ammatillista oppilaitosta ja neljää ammatillista aikuiskoulutuskeskusta ja se toteutetaan 5.–9. maaliskuuta.

Alan työehtosopimusneuvottelut jumiutuivat näkemyseroihin palkankorotustasosta ja tekstikysymyksistä. Sivistystyönantajien palkankorotustarjous jäi selvästi alle ns. yleisen linjan, minkä lisäksi työnantaja esitti lukuisia työehtojen heikennyksiä.

OAJ:n, JHL:n ja Jytyn mielestä Sivistystyönantajilla ei ole perusteita tarjota yksityisen opetusalan henkilöstölle selvästi pienempiä palkankorotuksia ja heikompia työehtoja, kuin mitä muiden oppilaitosten henkilöstölle ja muille palkansaajille on sovittu.

Työriitaa on soviteltu 21.2. lähtien sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelu jatkuu maanantaina 26.2.

Opetushenkilöstön ohella lakonuhka koskee oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä. Sitä edustavien Jytyn ja JHL:n jäsenet ovat olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa 7.2. alkaen, ja myös nämä työtaistelutoimenpiteet jatkuvat toistaiseksi.

Lakossa mukana olevat toimipisteet:

 • Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Apollon yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Englantilaisen koulun säätiö sr, Englantilainen koulu; peruskoulu ja lukio
 • Helsingin Uusi Yhteiskoulu Osakeyhtiö, Helsingin Uusi yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio, Herttoniemen yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry, Helsingin Saksalainen koulu; peruskoulu ja lukio
 • Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö, Kulosaaren yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Lauttasaaren yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Maanviljelyslyseon osakeyhtiö, Helsingin yhteislyseo; peruskoulu ja lukio
 • Munkkiniemen koulutussäätiö sr, Munkkiniemen yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Oulunkylän yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy, Pohjois-Haagan yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu; peruskoulu ja lukio
 • Touko Voutilaisen koulusäätiö sr, Eiran Aikuislukio, peruskoulu ja lukio
 • Töölön Yhteiskoulu Oy, Töölön yhteiskoulu; peruskoulu, lukio ja aikuislukio
 •  Viipurin Reaalikoulu Oy, Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio; peruskoulu ja lukio

Lisätietoja:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 728 9046

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, 050 5912341

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

neuvottelujohtaja, Petri Lindroos, 040 821 3711