OPPILAAN OKSENNUKSEN SIIVOAMINEN EI OLE OPETTAJAN TYÖTÄ

- HOAY

YHDISTYSTIEDOTE 18.1.2018

OPPILAAN OKSENNUKSEN SIIVOAMINEN EI OLE OPETTAJAN TYÖTÄ

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on solminut uuden sopimuksen koulujen ja oppilaitosten siivouspalveluja tuottavien yritysten kanssa. Sopimukseen liittyvää palvelukuvausta rehtoreille esiteltäessä on tuotu esille yhteisvastuullisuus tilanteessa, jossa oppilas on oksentanut esim. jossain opetustilassa. Tästä on virheellisesti syntynyt tulkinta, että opettaja olisi joissain tilanteissa vastuullinen huolehtimaan oppilaan oksennuksen siivoamisesta.

HOAY korostaa, että oppilaan oksennuksen siivoaminen ei kuulu opettajan töihin.

HOAY:n hallitus