Osa-aika- tai keikkatyössä 1.4.2019 jälkeen tehdyt työtunnit – näin haet päivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta

- HOAY

1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ huomioidaan etuuteen soviteltavana tulona ajankohtana, jolloin työstä maksetaan palkka.

Kun saat työtuloa 1.4.2019 jälkeen tehdyistä satunnaisista tai osa-aikatyön tunneista ja haet soviteltua päivärahaa, huomioi seuraavat hakuohjeet:

 1. Hae soviteltua päivärahaa työnantajan palkanmaksurytmin mukaan joko kuukausittain tai neljän (4) kalenteriviikon jaksoissa.
 2. Merkitse hakemuksen kalenteriosaan kaikki hakujaksolla tehdyt työpäivät ja -tunnit.

  Tarvitsemme tiedon työssäoloehdon ja aktiivisuuden seurantaa varten. Jos 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudestaan ja jos myös omavastuuaika tulee asetettavaksi, työtuntien merkitseminen työntekoajankohdan mukaan on tärkeää. Myös aktiivimallin mukaista aktiivisuuden täyttymistä tarkastellaan ajantasaisesti.

 3. Ilmoita hakemuksen Lisätiedot-kohdassa arvioitu palkan maksupäivä, työtehtävä ja työnantajan nimi.
 4. Lähetä kopio osa-aikatyön ja yli kaksi (2) viikkoa kestävän kokoaikatyön työsopimuksesta sen hakujakson hakemuksen liitteenä, jonka aikana työ alkaa.
 5. Lähetä hakemuksen liitteenä kopio kaikista sen hakujakson aikana maksettujen työtuntien

  Palkka on voitu maksaa tunneista, jotka olet tehnyt jo aikaisemmin, mutta se sovitellaan maksupäivän mukaan sille hakujaksolle, jonka aikana palkka on maksettu. Myös työajan seuranta tehdään työtunneista, joiden perusteella palkka on maksettu hakujaksolla.

  • Poikkeuksena maksuperusteiseen sovitteluun on lomautus lyhennetylle työviikolle. Tässä tilanteessa työtulo sovitellaan työntekoajankohdan mukaan, joten palkkalaskelma täytyy toimittaa hakujakson aikana tehdyistä työtunneista hakemuksen liitteenä.
  • Jos palkka maksetaan työnantajan käytännön mukaan kerralla pidemmältä ajalta (esim. koko syksyn palkka vasta joulukuussa), työtulo jaetaan pääsääntöisesti vaikuttamaan vastaavasti maksukuukaudelle ja sitä seuraaville kuukausille.

Lisätietoja: www.opetk.fi – Ansiopäiväraha>Työtulot työttömyysajalla