STOP KIUSAAMISELLE!

- HOAY

Helsingin vanhemmat HELVARY ry

Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY ry

Helsingin Lastentarhanopettajat Hela ry

KANNANOTTO 23.3.2017

STOP KIUSAAMISELLE!

Kiusaaminen koskettaa kaikkia lapsia ja nuoria, koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa ja vanhempia. Osa meistä näkee kiusaamista kauempaa, osa joutuu kohtaamaan sitä päivittäin. Kiusaaminen vaikuttaa koulussa ja varhaiskasvatuksessa pärjäämisen lisäksi itsetuntoon, hyvinvointiin, luottamukseen ja käsitykseen yhteiskunnassa toimimisesta. Kiusaamiseen onkin aina puututtava välittömästi.

Kiusaamisen ehkäiseminen vaatii ennakoivia toimia sekä ilmiön tuntemista ja tunnistamista. Kiusaamiseen on mahdollista vaikuttaa tehokkaalla kodin ja koulun tai päiväkodin yhteistyöllä. Hyviä tuloksia saadaan, kun koulun tai päiväkodin henkilökunta, lapset, nuoret ja vanhemmat kehittävät yhdessä yhteisöllisiä toimintamalleja.

Vanhempainliitto, OAJ ja Kuntaliitto ryhtyivät viime kesänä kampanjoimaan yhdessä kiusaamisen ja väkivallan nujertamiseksi kouluista. Nyt HELVARY, HOAY ja HELA haluavat yhdessä tehdä helsinkiläisistä kouluista ja päiväkodeista kiusaamisesta vapaita vyöhykkeitä. Tämä vaatii entistä tehokkaampia toimenpiteitä myös Helsingin kaupungilta.

Muistutamme, että kouluilla on oltava häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan estämistä koskeva suunnitelma, jonka tulee ohjata koulun arkea. Suunnitelmaa tulee päivittää riittävän usein yhdessä oppilaiden ja mielellään vanhempienkin kanssa. Tukipalvelujen riittävyys on turvattava. Myös päiväkodeilla on hyvä olla läpinäkyviä toimintamalleja kiusaamistapauksia varten. Kaikilla kiusaamisen osapuolina olevilla on oikeus tarvitsemaansa tukeen niin kouluissa kuin päiväkodeissa.

Me aikuiset voimme toimia yhtenä rintamana niin, että autamme turvallisten ja kiusaamisesta vapaiden varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöjen syntymistä. Vanhemmat ja oppilaat on otettava entistä tiiviimmin mukaan yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen Helsingissä. Kaupunkitasoisten järjestöjen paikka on kaupungin yhteisöllisen oppilashuollon ohjausryhmässä: näin toteutetaan sekä OPS:n, oppilashuoltolain, varhaiskasvatusstrategian että Helsingin kaupungin strategian laajaan ja syvälliseen osallistavuuteen pyrkivää henkeä. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön on seurattava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea kiusaamisen ehkäisyä.

Parhaiten kiusaamista voidaan ehkäistä, kun koko koulu- tai päiväkotiyhteisö toimii suunnitelmallisesti yhdessä vanhempien kanssa turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, oppimisen ilon sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. HELVARY, HOAY ja HELA korostavat, että Helsingin on taattava kouluilleen ja päiväkodeilleen resurssit ja selkeät ohjeistukset, joiden avulla kiusaamisen ehkäisemistä on mahdollista suunnitella ja toteuttaa.