Terveiset valtuustosta!

- HOAY

OAJn valtuusto kokoontui 18.-19.11. etäkokoukseen. Kokouksessaan valtuusto hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022. Keskeisinä asioina toimintasuunnitelmassa on mm. palkkaohjelma, työhyvinvoinnin tukeminen ja jäsenten osallistaminen OAJn päätöksentekoon.

OAJssa on parhaillaan käynnissä laaja järjestötoiminnan uudistaminen. Nykyinen rakenne on monimutkainen ja raskas. Tavoitteena on vahvistaa edunvalvontaa ja luoda jäsenistölle uusia osallistumismahdollisuuksia.

Syysvaltuustossa päätettiin OAJn puheenjohtajan valinnan ajankohdasta. Nykyinen käytössä oleva puheenjohtajavaalin ajankohta sai äänten enemmistön. Puheenjohtaja valitaan neljän vuoden välein, aina uuden valtuuston aloittaessa toimintansa. Seuraava puheenjohtajavaali on kevätvaltuustossa 2022.

HOAY oli tehnyt valtuustoon aloitteen, jossa kannettiin huolta vuosityöaikasopimuksen vaikutuksista opettajien työmäärään ja palkkaukseen, jos Suomessa alettaisiin toteuttaa kokonaiskoulupäivää.

Valtuusto päätti käynnistää opettajuuden arvostusta ja vetovoimaa vahvistavan kampanjan, johon haastamme teidät kaikki mukaan.  Toivottavasti mahdollisimman moni ehtisi vastaamaan asiaan liittyvään kyselyyn: https://q.surveypal.com/opettajuuden-arvostus/language-selection.

Helsinkiläiset valtuutetut tekivät kokouksessa useita ponsia. Ponsi on kannanotto, esitys tai lausuma, joka valtuuston hyväksymänä ohjaa OAJta toimimaan sen mukaisesti. Helsinkiläisten valtuutettujen hyväksytyt ponnet koskivat seuraavia asioita:

  • Etäopetuksen ja koronaviruksen aiheuttama lisätyö ja työn kasvanut vaativuus otetaan huomioon seuraavalla neuvottelukierroksella.
  • OAJ tekee selvityksen alueyhdistysten resurssien kohdentumisesta erilaisille jäsenyhdistyksille ja jäsenille.
  • Uudet valtuutetut perehdytetään valtuustossa vaikuttamiseen nykyistä kattavammin.
  • Seuraavassa valtuustossa varataan riittävästi aikaa keskustelulle ja vuorovaikutukselle, kokouksen toteutustavasta riippumatta.

Kaikkiaan valtuustossa tehtiin nelisenkymmentä pontta tai aloitetta. OAJn hallitus vastaa esitettyihin ponsiin seuraavassa valtuustossa.

Kuulemisiin!

HOAYn valtuutetut 2018-2022:

Jaana Alaja jaana.alaja(at)edu.hel.fi

Jussi Ernamo jussi.ernamo(at)edu.hel.fi

Kirsi Ihalainen kirsi.ihalainen(at)edu.hel.fi

Karoliina Kettunen karoliina.kettunen(at)edu.hel.fi

Vesa Lahtinen vesa.lahtinen(at)hyl.fi

Pekka Lempiäinen pekka.lempiainen(at)helsinki.fi

Joanna Lukkarila joanna.lukkarila(at)edu.hel.fi

Sami Nurminen sami.nurminen(at)edu.hel.fi

Jukka Talvitie jukka.talvitie(at)edu.hel.fi

Juho Vehviläinen juho.vehvilainen(at)edu.hel.fi (OAJn hallitus)