VUODEN YHTEYSOPETTAJA

- HOAY

Lukuvuoden 2015-2016 yhteysopettajakisa!                                                                           

Keskuudessamme elää joukko opettajia, jotka pyyteettömästi pitävät huolta kollegoistaan ja huolehtivat, että kukaan ei jää paitsi avusta sitä tarvitessaan tai virkistyksestä sitä halutessaan. He tietävät, mitkä ovat opettajan velvollisuudet ja oikeudet tai ainakin keneltä niistä voi kysyä. He hakeutuvat itseään säästämättä koulutuksiin, joissa saavat ajankohtaisinta tietoa siitä, mitä helsinkiläisessä koulumaailmassa kulloinkin tapahtuu.

He ovat yhteysopettajia.

Yhteysopettajat ovat yhtä elintärkeitä HOAY:n toiminnalle kuin verenkierto on ihmiselle. HOAY haluaa muistaa hyvää työtä tekeviä yhteysopettajiaan, ja julistaa nyt käyntiin kisan vuoden yhteysopettajasta 2016.

Onko teidän koulullanne yhteysopettaja, joka ansaitsee tulla palkituksi? Sen tiedätte ainoastaan te, sillä näkyvimmän työnsä yhteysopettaja tekee koulullaan. Ilmiantakaa yhteysopettajanne meille, jos hän on tarmokas tiedonlevittäjä, yhteistyökykyinen, sitoutunut yhdistyksen tavoitteisiin, antaa positiivisen kuvan yhdistyksen toiminnasta ja huolehtii hyvin myös uusien jäsenten rekrytoinnista.

Tehkää ilmoitus ehdokkaastanne lukuvuoden* yhteysopettajaksi 1.5.2016 mennessä.

Vuoden yhteysopettajaksi valittu henkilö julkistetaan syksyn 2016 yhteysopettajapäivillä 29.10.2016. Voittaja saa palkinnoksi osallistua avecin kanssa ilmaiseksi valitsemaansa Tyhjien tuolien tapahtumaan. Lisäksi yhdistys tarjoaa voittajan ilmoittaneiden opettajien koululla kakkukahvit.

*HOAY:n hallituksessa toimivat yhteysopettajat sulkeutuvat kisan ulkopuolelle.

Katso kilpailun ohjeet videolta!

Tässä linkki lomakkeeseen, jossa kysytään seuraavat asiat:
http://goo.gl/forms/AfW7eEffJe

Ilmoitettavan yhteysopettajan nimi ja koulu

Ilmoittajien nimet ja koulu

Miten ilmoittamanne yhteysopettaja tiedottaa HOAY:n toiminnasta koulullaan?

Miten hän tuo yhdistystä esille koulunsa arjessa?

Millä kaikilla tavoin ilmoittamanne yhteysopettaja huolehtii yhdistyksen jäsenistä koulullaan?

Kuvailkaa halutessanne lisäksi vapaasti, miksi juuri ilmoittamanne opettaja tulisi valita lukuvuoden 2015-2016 yhteysopettajaksi.