Yksityiskoulujen lakonuhka väistynyt

- HOAY
HOAY kiittää kaikkia järjestövalmiuden kohottamiseen osallistuneita jäseniä ja aktiiveja. Tehdyn työn ansiosta sopimus syntyi ilman työtaistelua.
Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten lakonuhka väistyi tänään perjantaina, kun Sivistystyöantajat sekä ammattiliitot OAJ, JHL ja Jyty hyväksyivät sovittelija Jukka Ahtelan sovintoesityksen uusiksi työehtosopimuksiksi.

Sopimuskausi on kaksivuotinen. Sen aikana maksetaan kaksi yleiskorotusta ja kaksi paikallista järjestelyerää.

Ensimmäinen yleiskorotus on suuruudeltaan 1,2 prosenttia, ja se maksetaan 1.5.2018. Samaan aikaan tulee maksuun paikallinen erä, jonka suuruus on 0,3 prosenttia.

Toinen yleiskorotus maksetaan 1.5.2019 ja sen suuruus on 1,1 prosenttia. Paikallinen erä maksetaan taas samana päivänä, ja se on 0,4 prosenttia.

Paikalliset erät maksetaan henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukset päättyivät tammikuun lopussa. Kun neuvottelut eivät tuottaneet tulosta, ajauduttiin sovitteluun.

OAJ:n, JHL:n ja Jytyn viikon mittaisen lakon oli määrä alkaa maanantaina 5. maaliskuuta viidessä Etelä-Suomen ammatillisessa oppilaitoksessa ja neljässä ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Tarvittaessa lakko olisi laajentunut 12. maaliskuuta viiteentoista helsinkiläiseen yksityiseen kouluun ja lukioon. Se olisi haitannut myös ylioppilaskirjoituksia.

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920694897&page_name=Ratkaisu+syntyi+yksityiselle+opetusalalle++lakko+peruuntui