Yliopistojen työriitaan sovintoehdotus

- HOAY
Työriitojen sovittelija Janne Metsämäki on jättänyt yliopistoalan työriitaan sovintoehdotuksen tänään 27.2.2018 puolenyön jälkeen. Osapuolet vastaavat ehdotukseen tiistaina 27.2.2018 klo 14.
Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen.
Mikäli sovintoehdotus hyväksytään molempien osapuolten toimesta, peruuntuvat 28.2.2018 ja 7.3.2018 uhkaavat Julkisten alojen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n työnseisaukset.
Mikäli toinen tai molemmat osapuolet hylkäävät ehdotuksen toteutuu ainakin työnseisaus 28.2.2018.
Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408920668310&page_name=Yliopistojen+tyoriitaan+sovintoehdotus