skip to Main Content

Valtuustovaalin tulos

OAJ:n valtuustovaalin tulos on julkaistu. HOAY:n edustajat valtuustossa kaudella 2022–2026 ovat Alaja Jaana Karjalainen Jyrki Kettunen Karoliina Lahtinen Vesa Lukkarila Joanna Nurminen Sami Saavalainen Timo Talvitie Jukka Tanninen Mira Vehviläinen Juho

Lue lisää

HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENTEN SÄHKÖINEN VAALI 25.-29.10.2021 /  UURNAVAALI HOAY:n TOIMISTOLLA 3.11.2021

HOAY:n hallitukseen valitaan 14 jäsentä ja korkeintaan 14 varajäsentä kaudeksi 2022- 2023. Vaalissa äänestetään sähköisesti. Niille jäsenille, jotka eivät voi äänestää sähköisesti, varataan mahdollisuus uurnavaaliin. ÄÄNIOIKEUS  Äänioikeus on jokaisella Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen jäsenluetteloon ennen vaalipäiviä merkityllä jäsenellä. SÄHKÖISEN VAALIN ÄÄNESTYSLINKKIEN LÄHETTÄMINEN JA JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS  Äänestyslinkit on lähetetty jäsenille jäsenrekisterissä ensisijaisesti olevaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat tarkistaa…

Lue lisää
Back To Top