skip to Main Content

Julkisten liikennevälineiden käyttö työmatkaliikenteessä mielenilmauksen aikana

Mielenilmauksen takia metrot ja raitiovaunut eivät liikennöi perjantaina 2.2.2018. Tämä aiheuttaa vaikeuksia työmatkaliikenteessä. Mikäli työntekijällä on tämän vuoksi ylivoimainen este päästä työpaikalle, tulee siitä viipymättä ilmoittaa etukäteen työnantajalle. Koska kyseessä on ylivoimainen este, ei työnantaja voi kohdistaa työntekijään työnjohdollisia seuraamuksia,…

Lue lisää

Arvoisa OAJ:n jäsen!

Työ kouluissa ja oppilaitoksissa hiljenee näinä päivinä. Takana on raskas työvuosi. Koulutusleikkaukset ovat olleet ennätyssuuret, ja suuri osa vaikutuksista ilmenee vasta ensi lukuvuonna. Koulutusleikkauksia on kuitenkin myös kritisoitu laajasti yhteiskunnassa. Pitkästä aikaa on tuntunut siltä, että OAJ ei sittenkään yksin…

Lue lisää

HOAY:n kannanotto lukiokokeiluun liittyen

11.4.2016 KANNANOTTO LUKION TUNTIJAKOKOKEILU Lukioissa otetaan syksyllä 2016 käyttöön uusi opetussuunnitelman (ops) mukainen tuntijako. Opetussuunnitelmaa valmisteltaessa esillä oli jo kertaalleen esitetyn kaltainen, joskin laajamittaisempi korimalli. Tämä kuitenkin hylättiin, ja opetussuunnitelmat valmisteltiin huomioimaan valitut kokonaisuudet. Ministeri Grahn-Laasosen esittämä korimalli luo valinnaisuutta…

Lue lisää

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016

KILPAILUKYKYSOPIMUS 1. Johdanto Suomen talous on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta taantumasta. Työttömyys on kasvanut huolestuttavasti, julkisen talouden velkaantumista ei ole saatu taittumaan, ja Suomi on menestynyt vertailumaita heikommin vientimarkkinoilla. Heikon talouskehityksen taustalla on kansainvälisen talouden epävarmuuksien sekä kielteisten rakennemuutosten…

Lue lisää

OAJ:n strategian uudistamistyö

Hei! OAJ:n strategian uudistamistyö on käynnissä, kevätvaltuusto tulee toukokuussa päättämään järjestömme arvot, vision sekä mission. Haluamme sitä ennen myös sinun vaikuttavan järjestömme toimintaan.  Alunperin ajatuksena on ollut järjestää yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään esitettyjä arvoja, visiota ja missiota. Aikataululliseti tämä on…

Lue lisää

Nuorta intoa Hollannissa

HOAY:n hallitus vieraili opintomatkallaan Amsterdamin Hyperion Lyceumissa. Se toimii väistötiloissa uuden koulurakennuksen valmistumista odoteltaessa. Vierailua isännöivät koulun noin kolmekymppiset opettajat Jorrit Blaas (taloustieto), Simon Verwer (filosofia) sekä Robert Tatsis (luonnontieto). Blaas työskentelee myös Hollannin opetusministeriössä. Saimme ajantasaista tietoa maan koulusysteemistä…

Lue lisää
Back To Top